REGULAMIN PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest UAB „“Mokejimo terminalu sistemos““ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).
 2. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z serwisu www.foxpay.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
 3. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:
 • przy rejestracji
 • Przy wypełnianiu formularza kontaktowego
 • w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez UAB Mokejimo terminalu sistemos lub oddział w Polsce UAB „“Mokejimo terminalu sistemos““, Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu Kasastefczyka.pl.
 • przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu foxpay.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 1. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem www.foxpay.pl, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W Bazie Kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.
 2. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:
 • podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych
 • właścicielowi Portalu foxpay.pl
 • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
 1. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 2. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialniza utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu www.foxpay.pl,w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 3. W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu www.foxpay.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.
 4. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Portalu do indywidualnych potrzebi zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.

Zapobieganie praniu pieniędzy

Co znaczy zapobieganie praniu pieniędzy?

Pranie pieniędzy to działania w celu legalizacji pieniędzy lub innej własności, zdobytej sposobem przestępczym, lub w celu ukrycia pochodzenia takiej własności. Takie działania są zazwyczaj wykonywane przez handlarzy narkotyków, zorganizowane grupy przestępcze, terrorystów, przestępców podatkowych, przemytników, skorumpowanych urzędników i powiązane z nimi osoby.

Zapobieganie praniu pieniędzy to działania w celu zapobieganiu danej działalności przestępczej.

Dlaczego są pobierane dane?

Zgodnie z ustawą Republiki Litewskiej o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie w 2008 r,. instytucja finansowa jest zobowiązana monitorować klientów i powiadamiać odpowiedzialne instytucje o podejrzanych operacjach, dlatego instytucja finansowa potrzebuje dane za każdym razem, gdy istnieje podejrzenie o wykonywanej lub możliwej działalności przestępczej. Firmy, świadczące usługi płatnicze, kierują się zasadą „Poznaj swojego klienta”. Należy wszystkimi dostępnymi sposobami dążyć do zapobiegania działalności przestępczej, a także ochrony społeczeństwa przed przestępstwem.

Dlatego wszystkie dane o kliencie i jego działalności są pobierane i używane wyłącznie w tym celu.

To, czy świadczące usługi płatnicze instytucje odpowiednio zapobiegają praniu pieniędzy, sprawdzają organy nadzorujące – Służba Badania Przestępstw Finansowych (SBPF) przy Ministerstwie spraw wewnętrznych, a także Bank Litwy.

Jakie działania podejmuje UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“?

UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, zarządzająca systemem „FOXBOX“, „“FOXPAY““ stosuje system identyfikacyjny o czterech poziomach. Jeżeli osoba zarządza nie tylko własnym kontem, ale i kontem firmowym, instytucja prosi o podanie osobistych danych i podstawowych informacji o firmie.

W razie podejrzenia, instytucja prosi klienta o podanie danych o operacjach i powiązanych transakcjach, gdyż monitorowanie klienta, charakteru jego działalności, beneficjanta, a także pochodzenia środków pozwala na eliminację możliwych podejrzeń.

Wszystkie świadczące usługi płatnicze instytucje, a także organy nadzorujące jednomyślnie kierują się danymi zasadami i współpracują dążąc do wspólnego celu – zapewnienia dobrobytu społeczeństwa.

Czy moje podane dane będą bezpieczne?

UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ zapewnia, że podane dane będą używane wyłącznie w ramach określonych przez prawo. Wraz z ochroną danych zapewniana jest i poufność klienta według wymagań ustaw i innych aktów prawnych Republiki Litewskiej, a także postanowień Polityki prywatności. Sam klient także powinien chronić swoje dane osobiste i nie ujawniać ich osobom trzecim.

Co się stanie jeżeli nie podam danych lub podam błędne informacje?

Jeżeli klient odmawia udzielenia proszonych danych osobowych lub informacji o działalności, ostatecznych beneficjantach, pochodzeniu środków lub podaje błędne albo fałszywe dane, UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ jest zobowiązana reagować na takie podejrzane działania klienta i powiadamiać odpowiedzialne instytucje. Ponadto w oparciu o  zawarte umowy o świadczeniu usług płatniczych, ustawodawstwo Republiki Litewskiej i Rzeczpospolitej Polski, oraz regulacje Unii Europejskiej i wewnętrzne regulaminy UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, może być postanowione wstrzymanie wykonywania operacje osoby lub firmy, albo nawet zerwanie stosunków biznesowych z takim klientem.

Wrazie pytań, prosimy o kontakt z nami, odpowiedź dotrze do was w jak najkrótszym czasie!