JAK DOŁADOWAĆ KONTO „T-MOBILE“?

PRZEBIEG DOŁADOWANIA

Na pulpicie ekranu dotykowego, w menu wybieramy pozycję grupę usług:

1

Wybieramy operatora GSM:

tmobile

Wprowadzamy niezbędną informację:

  • Numer telefonu (np.: 505 505 505)

Powtórnie sprawdzamy czy wprowadzona informacja jest poprawna i dokonujemy wpłaty;

Prowizja X PLN.